Radi by sme Vám ponúkli služby našej súkromnej spoločnosti RadkaNET, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006. Od roku 2011, kedy došlo k fúzii s ďalšou spoločnosťou, poskytujeme aj služby v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

 Zabezpečujeme predovšetkým kamiónovú prepravu nákladov, ale aj export a import menších zásielok po celej Európe aj vrámci SR. K tomu používame kamiónové súpravy, návesy, sklápače aj vozidlá strednej kategórie 1,5-5t. V prípade potreby aj s ADR výbavou. Naším cieľom je maximálna optimalizácia celého dopravného cyklu. Informujeme zákazníka o priebehu transportu, podľa požiadaviek zaistíme aj uskladnenie tovaru v tuzemsku. Zaručujeme poistenie dopravcu proti škodám, ktoré môžu pri preprave vzniknúť až do výšky 75000 EUR za jednotlivú prepravu.

 Cena našich služieb je ovplyvnená požadovaným prepravným teritóriom, množstva prepráv za dané obdobie a platobnými podmienkami. Ceny stanovujeme dohodou pre každú jednotlivú reláciu.

 Naše služby už využili a oceňujú tuzemské a zahraničné firmy ako napr. EXPOS Batňovice, NORDGAS Wien, USS Košice, LESTRA Nesvady, KOVOHUTY Krompachy, LOACKER Budapest, SPIRALIA Brno, GREENMETAL Budapest, GREENING Košice, TOM-TERM Medzev, FENEGA Košice, VMI Košice a iné.

 Naši zamestnanci sú pripravení operatívne reagovať na Vaše požiadavky na telefónnom, faxovom a internetom pripojení.

S pozdravom a úctou TEAM TRANS